Llesiant yn ystod Coronafeirws

Posted on

Dyma gyngor defnyddiol gan y sefydliad ‘Plant yng Nghymru’ ynghylch llesiant yn y cyfnod hwn.

Y diweddaraf am ailagor addoldai

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf ynghylch llacio rheoliadau Covid-19 oddi wrth Gethin Rhys yn Cytûn. Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi datganiad am lacio rheoliadau Covid-19 dros y tair wythnos nesaf: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygu-rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-0 Mae yna nifer o bethau sy’n berthnasol i eglwysi:   O ddydd Llun 13 Gorffennaf ymlaen, bydd y sectorau a’r busnesau canlynol yn gallu agor,… Read more »