Diwrnod Annibyniaeth Madagascar

Posted on

Dros y penwythnos roedd trigolion Madagascar yn dathlu eu diwrnod annibyniaeth, ac mae’n bleser cael cyhoeddi fod prosiectau ein hapêl yn mynd o nerth i nerth.  Yn y lluniau mae merched lloches Akany Avoko Faravohitra a’u rheolwr Hanta.  Mae’r merched wedi bod yn creu 2000 o fasgiau i’w gwerthu i bartneriaid ‘Money for Madagascar’ (sef… Read more »

Cyngor i Eglwysi – COVID-19

Posted on

Dyma adroddiad gan Gethin Rhys, Cytûn sy’n cynnwys y cyngor diweddaraf i eglwysi a’u swyddogion yn y cyfnod hwn.  Yn ddiweddar fe gynhaliwyd cyfarfod o Dasglu Addoldai Llywodraeth Cymru a chafwyd sesiwn holi ac ateb cyhoeddus am y sefyllfa bresennol gydag addoldai. Fe fydd Llywodraeth Cymru yn darparu nodiadau cyflawn o Gwestiynau Cyffredin yn deillio… Read more »

Llythyr at Lysgennad America

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi anfon llythyr at lysgennad yr Unol Daleithiau ym Mhrydain yn mynegi sioc ynglyn â beth sy’n digwydd yn y wlad honno ac arswyd o weld ymateb yr Arlywydd Trump. Dywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries fod ymddygiad heriol yr Arlywydd yn chwifio Beibl y tu allan i eglwys wedi… Read more »

Deiseb Masnachu ar y Sul

Posted on

Mae Llywydd yr Undeb yn annog pobl i arwyddo deiseb ar-lein sy’n gwrthwynebu ymestyn oriau masnachu ar y Sul mewn siopau mawr. Trenwyr y ddeiseb yw undeb y gweithwyr siopau USDAW, mewn ymateb i alwad gan wleidyddion i lacio’r gyfraith oherwydd y pandemig presennol. Dywed USDAW y byddai hynny’n ‘newid natur y Sul am byth’… Read more »

Her y Cofebau Hiliol

Posted on

Pan fu farw George Floyd tra yr oedd yn cael ei arestio ar gyhuddiad o geisio gwario papur $20 ffug, prin y byddai neb wedi rhag-weld y canlyniadau. Fflachiodd y llun o’r plisman gwyn, ei ddwylo yn ei boced a’i ben-lin yn pwyso ar wddf y dyn du ar lawr oedd yn pledio: ‘I can’t… Read more »