Bwyd i bawb

Posted on

Yr ydym ni’n byw mewn cyfnod na fu ei debyg o’r blaen, yr ydym ni wedi’n caethiwo yn ein cartrefi ac am aros felly am gyfnod. Mae’r modd yr ydym ni’n ymateb i’r trawsnewidiadau llwyr hyn am fod yn dystiolaeth i’r dyfodol. Ymhen blynyddoedd, bydd pobol yn gofyn, sut wnaethom ni ymateb i argyfwng COVID-19,… Read more »

Neges Pasg yr Annibynwyr

Posted on

Mae’r argyfwng coronafeirws wedi gorfodi eglwysi i adael eu cynefin oes Fictoria a gwneud defnydd llawn o’r llwyfannau digidol er mwyn cario neges y Pasg i gartrefi pobl, yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parchg Dyfrig Rees. ‘Mae pobl yn canfod eu hunain mewn sefyllfa debyg i ddisgyblion Iesu ar y Pasg cyntaf hwnnw,’… Read more »

Gweddi’r Pasg

Posted on

Arglwydd y Gwanwyn, tosturia at dy fyd yn ei gyflwr gofidus; am fod ofn yn pylu lliwiau’r blodau a chân yr adar, a gwyrth y tymor newydd wedi colli ei ryfeddod. Arglwydd y Gwanwyn, er fod y gaeaf wedi cilio a’r dydd yn ymestyn  rydym yn dal i fyw yn ngharchar du ansicrwydd gan boeni’n… Read more »

Covid-19 a Madagascar

Posted on

gan Robin Samuel Un o’r pethau a glywyd yn gyson dros yr wythnosau diwethaf yw nad yw COVID-19 yn parchu unrhyw ffiniau, boed genedlaethol neu gymdeithasol. Ond wedi dweud hynny mae’r ochr o’r ffin rydych yn cael eich hun arni yn gallu bod yn allweddol yn y frwydr i ymladd y feirws a’i effeithiau.  Yn… Read more »