Coronafeirws a’r bywyd Cristnogol

Posted on

Cyngor i aelodau’r eglwysi a’u gweinidogion Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod beth yw symptomau Coronafeirws, sut i geisio’i osgoi, a beth i wneud os ydynt yn mynd yn sâl. Ond sut mae dygymod â’r haint yng nghyd-destun ein bywyd Cristnogol? Mae’r sefyllfa’n newid yn gyflym, ac ar hyn o bryd (dydd… Read more »

Gweddi ynglŷn â’r Coronafeirws

Posted on

Dduw iechyd a gobaith, yn Iesu Grist yr wyt ti wedi addo cwrdd â ni ynghanol ein pryderon a’n poenau. Edrych arnom mewn trugaredd wrth i ni wynebu bygythiad Coronafeirws. Gweddïwn dros bawb sydd wedi eu heffeithio gan y feirws. I’r rhai sydd wedi eu heintio, rho nerth i’w ymladd a bydded iddynt adennill cryfder… Read more »

Gwahodd eglwysi Cymru i ymuno mewn cadwyn weddi byd eang yn 2020

Posted on

Gwahoddir Cristnogion yng Nghymru i ymuno mewn cadwyn weddi byd eang ar gyfer cyfiawnder hinsawdd yn ystod 2020, blwyddyn holl bwysig. Cymorth Cristnogol sy’n arwain y fenter, gyda help CAFOD, Tearfund ac eraill. Dywedodd Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Cymru a Chaergaint a Chadeirydd presennol Cymorth Cristnogol, ‘Gobeithiaf y bydd cadwyn weddi eleni yn dangos… Read more »