Yma mae beddroddau’n tadau …

Posted on

Y mae’n Sul y Blodau ddydd Sul yma, ac er ei fod yn rhan o’n traddodiad ni i deithio i fynwentydd drwy Gymru er mwyn gosod blodau ar feddau a chadw’r cof am ein hanwyliaid yn fyw fel arfer, nid ydym ni’n byw mewn cyfnod arferol a gofynnwyn i chi beidio â gwneud hyn eleni. … Read more »

Galwad i weddio bob nos Sul am 7

Posted on

Wrth i’n cenedl wynebu her digynsail pandemig coronafeirws, mae Cytun (Eglwysi ynghyd yng Nghymru) ar y cyd ag Eglwysi ynghyd yn Lloegr (CTE) yn annog Cristnogion ar draws ein dwy genedl i barhau i uno mewn gweddi, gan weddïo #GweddïauGobaith #PrayersOfHope yn eu cartrefi am 7 bob nos Sul. Yn dilyn yr ymateb anhygoel i’r… Read more »

Myfyrdod ar gyfer Sul y Mamau

Posted on

Gweddi Boed i’r Bugail Da sy’n arwain ei ddefaid ein casglu i’w gorlan, i fwydo ar ei air, i yfed ei ddŵr bywiol, ac yn y man gael ein harwain i borfa las ddiogel. (EI ORSEDD RASOL EF Cyfrol 1) DARLLENIAD: SALM 23 – Y bugail sy’n gofalu am ei bobl  Yr ARGLWYDD ydy fy… Read more »

Rhwydwaith Dirgel Duw

Posted on

Wel, dyma ni ar gychwyn amser rhyfedd yn ein hanes ni. Nid oes yr un ohonom ni’n cofio cael y fath brofiad mewn ffordd mor gyflawn a llwyr. Pawb i gadw i’w cartrefi, am ba hyd, nid ydym ni’n gwybod. Mae rhywbeth apocalyptig am hyn i gyd. Mi fydd 2020 yn flwyddyn i’w chofio. Ond… Read more »

Cyfarwyddyd i Eglwysi a’u Gweinidogion

Posted on

17 Mawrth, 2020 Cyfarchion cynnes o Dŷ John Penri. Yn wyneb y newyddion am haint y Coronafeirws ac yn dilyn cyfarwyddyd diweddaraf llywodraethau y DU a Chymru i rwystro’i  ledaeniad y mae’r Undeb yn annog yr eglwysi: I beidio â threfnu unrhyw gyfarfod cyhoeddus na chaniatáu unrhyw gynulliad oddi fewn i’w hadeiladau hyd nes y… Read more »