27 Ionawr – Dydd Coffáu’r Holocost

Posted on

Y dyddiad 27 Ionawr gaiff ei neilltuo i gofio am y chwe miliwn o Iddewon a lofruddiwyd yn yr Holocost, a’r miliynau eraill a laddwyd yn erledigaeth y Natsïaid, ac yn yr hil-laddiadau  a fu yn Cambodia, Rwanda, Bosnia, a Darfur. Mae 27 Ionawr hefyd yn nodi rhyddhau Auschwitz-Birkenau, gwersyll marwolaeth mwyaf y Natsïaid. Yn… Read more »

Newyddion o’r stiwdio

Posted on

Mae Rhodri Darcy wedi bod yn hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn ffilmio a chasglu deunydd fydd o ddefnydd i eglwysi ac unigolion ym mhob cwr o Gymru. Cyn bo hir bydd modd i chi wylio ffilmiau byr ar amrywiaeth o bynciau.  ‘Rydw i wedi cael cyfnod difyr iawn o deithio a chwrdd â… Read more »

Isafbris am alcohol yng Nghymru – beth mae angen i eglwysi ei wybod?

Posted on

Gydag isafbris am alcohol ar y gweill ar gyfer 2 Mawrth, mae Andrew Misell, Cyfarwyddwr Cymru yr elusen Alcohol Change UK, yn ystyried beth dylai gweinidogion, swyddogion a gwirfoddolwyr eglwysi i wybod am y mesur Ar 2 Mawrth, fe welwn ni newid mawr yn rheolau gwerthu alcohol Cymru. Mae’r isafbris am alcohol wedi cael ei… Read more »

Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae eleni yn bedwar can mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 sef y Beibl yr ydym i gyd wedi ei ddefnyddio yn gyson dros y canrifoedd. Ar ôl cyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588, fe fu i Esgob Richard Parry a Dr John Davies, Mallwyd, ddiwygio’r cyfieithiad.  Y Beibl hwnnw nid y Beibl William Morgan gwreiddiol buom… Read more »