Her y Ddegawd Newydd

Posted on

DATGANIAD NEWYDDION i’r Wasg a’r Cyfryngau   31/12/2019 HERIO EGLWYSI I WEITHREDU’N ARLOESOL Wrth i gynulleidfaoedd eglwysi a chapeli leihau yn gyflym ac addoldai gau ar raddfa frawychus, mae un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn herio aelodau i fod yn fwy arloesol a gweithredol wrth wynebu degawd newydd. “Mae’n hen bryd clirio’r pethau aeth yn… Read more »

Solidariti ysbrydol yn hanfodol ar ôl Brexit

Posted on

Wrth i Brexit dorri perthynas wleidyddol ac economaidd Prydain gyda’r Undeb Ewropeaidd, mae’n hanfodol bod y berthynas gydag eglwysi Ewrop yn cael ei chynnal a’i chryfhau, meddai un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn ei neges Nadolig. “Er ein bod ni’n perthyn i wahanol enwadau a gwahanol draddodiadau mewn gwahanol wledydd, rydym yn cael ein huno… Read more »