Gweddi Adfent Stafell Fyw Caerdydd

Posted on

  Pob Nadolig a phob Gŵyl Y Pasg mae’r Stafell Fyw yn anfon allan gyfarchion ar ffurf gweddi i Gymru gyfan. Yn y gorffennol, mae’r parchedigion R. Alun Evans, Denzil I John, Ifan Roberts, Allan Pickard a chyn-Archesgob Cymru, y Gwir Barchedig Barry Morgan,  wedi bod ymhlith y llawer sydd wedi ymateb i’r gwahoddiad i… Read more »

Gweddi dros y rhai sy’n dioddef o drais domestig

Posted on

Mae’r 25ain o Dachwedd yn ddiwrnod cenedlaethol Rhuban Gwyn sef diwrnod cenedlaethol atal trais domestig. Yn ystod Diwrnod Rhuban Gwyn bydd dynion a merched ledled y wlad yn addo peidio â chyflawni, cydoddef na chadw’n ddistaw am drais, a symbol o hyn fydd gwisgo’r rhuban gwyn.  Dyma weddi bwrpasol gan yr elusen.   Gweddïwn Dros… Read more »

Ychydig bach o garedigrwydd …

Posted on

Ry’n ni’n byw mewn oes angharedig tost… Roedd hi’n Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd ar 13 Tachwedd. Na, do’n i ddim yn gwybod hynny chwaith. Mi fedrwn ni wneud ag ychydig o garedigrwydd y dyddiau hyn, wedi’r cyfan, does dim da wedi dod o’r holl Frecsiteiddiwch hyd yn hyn, dim ond cweryla ac anghydweld. Byddai tamed… Read more »