Ychydig bach o garedigrwydd …

Posted on

Ry’n ni’n byw mewn oes angharedig tost… Roedd hi’n Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd ar 13 Tachwedd. Na, do’n i ddim yn gwybod hynny chwaith. Mi fedrwn ni wneud ag ychydig o garedigrwydd y dyddiau hyn, wedi’r cyfan, does dim da wedi dod o’r holl Frecsiteiddiwch hyd yn hyn, dim ond cweryla ac anghydweld. Byddai tamed… Read more »

Y Pabi Gwyn

Posted on

Er bod gwisgo’r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae ei wreiddiau yn mynd yn ôl i’r blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y Lleng Brydeinig fel ffordd o gofio’r rhai a fu farw wrth ymladd yn y Rhyfel, ond o fewn ychydig… Read more »