Bugeilio Cefn Gwlad

Posted on

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesa (22-25 Gorffennaf) mae’n siŵr y bydd nifer fawr o amaethwyr yn gwneud defnydd helaeth o’r gwasanaeth Caplaniaeth ar y maes. Mae’r ffaith fod 350 o amaethwyr wedi manteisio ar y gwasanaeth y llynedd yn arwydd o’r pwysau sydd ar ffermwyr a’u teuluoedd y dyddiau hyn…. Read more »

Medi 21

Posted on

Mae’r 21ain o Fedi wedi cael ei ddynodi’n Ddiwrnod Heddwch y Byd gan y Cenhedloedd Unedig.  Ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio’r achlysur i hybu byd di-drais a heb ryfeloedd.  Eleni eto mi fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhedwar ban, a cheir gwybodaeth pellach am yr hyn sy’n… Read more »

Chwilio am wirfoddolwyr ym Mhen-rhys

Posted on

Yr ydym ni oll yn gwybod am y gwaith ardderchog sy’n digwydd ym Mhen-rhys yn y Rhondda drwy Eglwys Unedig Llanfair. Cyn bo hir, bydd Rebecca a Miara a’u merched Hannah a Seren, yn symud i Drefaldwyn i weithio – daethant yn deulu draw i Gymru o Fadagascar bron i wyth mlynedd yn ôl ac… Read more »