Neges Pasg y Llywydd

Posted on

Dyma’r neges anfonwyd i’r wasg a’r cyfryngau fel Datganiad Newyddion ar ran y Parchg Jill-Hailey Harries. Mae’r lleisiau croch sy’n gwrthdaro y tu allan i’r Senedd yn ystod dadleuon Brexit yn dwyn i gof yr anghytgord ymhlith y tyrfaoedd yn Jerwsalem yn ystod yr wythnos pan groeshoeliwyd Iesu, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig blaenllaw yn ei… Read more »

Dilyn Ôl Traed Ein Cyndeidiau: Cerdded i Godi Arian

Posted on

Mae Eifion Griffiths o Ffair-fach Llandeilo wrthi’n codi arian i Apêl Madagascar ar ran Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: mae’n cerdded o Jerwsalem, Gwynfe i Neuadd-lwyd, Aberaeron – pellter o tua 40 milltir – dros benwythnos y Pasg. Y mae Eifion yn ddisgynnydd i David Griffiths, un o’r cenhadon a fu’n gweithio ym Madagascar 200 mlynedd… Read more »