Blwyddyn Ffydd y BBC

Posted on

Mae’r BBC wedi neilltuo 2019 fel ‘Blwyddyn y Credoau.’ Awgrymodd arolwg diweddar fod gormod o sylw yn cael ei roi i Gristnogaeth ar sianeli’r Gorfforaeth, ac yn ystod eleni fe fydd sawl cyfres a rhaglen unigol ar radio a theledu yn sôn am grefyddau eraill. Er bod rhaglenni Cristnogol i barhau “yn gonglfaen darlledu o… Read more »

Cefnogi Cefn Gwlad

Posted on

Mynegwyd pryder difrifol am yr effaith y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ei gael ar amaethyddiaeth a bywyd cefn gwlad yn gyffredinol yng nghyfarfod Cyngor Undeb yr Annibynwyr yng Ngregynog ger y Drenewydd dros y penwythnos a fu. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli Annibynnol mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ac yn wynebu… Read more »