Diogelu Data

Posted on

Y Casgliad  Mae pob posibilrwydd i unrhyw siarad am gasgliadau ymhlith Annibynwyr y diwrnodau hyn, agor o leiaf, ddwy drafodaeth, sef cyhoeddi adroddiadau blynyddol yr eglwysi yng ngoleuni Deddf Diogelu Data ynghyd ag Apêl Madagascar, Bywyd i Bawb. Gofid a phryder, fe ymddengys, sy’n gyrru cryn dipyn o’r naill sgwrs, beth bynnag y llall.  Diogelu… Read more »