Ail fyw’r freuddwyd

Posted on

Daeth tua chant o bobl ynghyd yn Theatr Felinfach ar nos Iau, 17 Ionawr, i weld dangosiad cyntaf y ffilm Y Freuddwyd, sioe dathlu daucanmlwyddiant glaniad y cenhadon o Neuadd-lwyd ym Madagascar. Mae’r ffilm yn cyfuno’r deunydd a baratowyd yn arbennig ar gyfer y sgrin a’r recordiadau o’r perfformiad i gynulleidfa o tua 650 yng… Read more »

Adnoddau ar gael ar-lein

Posted on

Mae gwersi ysgol Sul ar gael nawr ar wefan yr Undeb fel rhan o Apêl Madagascar.  Mae dwy wers ar gael ac maen nhw’n ymwneud â siocled! Mae Gwers 1 yn dilyn y broses o sut mae siocled yn cael ei wneud.  Mae Gwers 2 yn cyflwyno Nicolas a’r ffatri siocled i ni – mae… Read more »

Cynllun gefeillio cynhyrfus Cymru–Madagascar

Posted on

Blant Cymru! Hoffech chi lythyru â phlant ym Madagascar? Dyma’ch cyfle chi! Mae un cynllun eisoes ar waith, ac yn rhoi syniad i chi o’r math o beth sy’n bosibl. Dyma hanes dwy ferch o ddwy wlad hynod wahanol i’w gilydd … Dyma Kezia a Syfi. Mae’r ddwy yn un ar ddeg mlwydd oed. Mae… Read more »

Nwyddau Apêl Madagascar

Posted on

Mae llyfrau Hanes Madagascar a History of Madagascar, sef diweddariad o gyfrol David Griffiths, un o’r cenhadon cyntaf aeth i’r wlad honno 200 mlynedd yn ôl, yn dal i fod ar gael. Hefyd, mygiau, bagiau a ‘coasters’ yr apêl fawr. Cliciwch ar y pennawd uchod i weld y poster a’r manylion.