Neges Calan y Llywydd

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi cyhuddo llywodraeth Prydain o ddefnyddio’r ymdrech gan ffoaduriaid i groesi’r Sianel i Loegr fel dyfais i gyflyru’r farn gyhoeddus er mwyn gyrru agenda Brexit. “Gyda’r Senedd mewn anrhefn, a’r broses Brexit ar stop, mae’r ymdrechion gan grwpiau bychain o ffoaduriaid i gyrraedd glannau Prydain wedi cael eu chwythu… Read more »

Neges Nadolig yr Undeb

Posted on

Cafodd Neges Nadolig y Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, gryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau. Bu yn Y Tyst, wrth gwrs, cyn cael sylw gan y BBC a’r Daily Post, ymhlith eraill. Yn rhyfedd iawn, yr un oedd thema’r Frenhines eleni. Efallai bod hi’n darllen Y Tyst! Dyma’r neges fel yr aeth… Read more »

Ar Werth – Nwyddau Apêl Madagascar

Posted on

Fel rhan o’n dathliadau ni yn Undeb yr Annibynwyr i gofio daucanmlwyddiant cenhadon yn mynd o Geredigion i Fadagascar a’n hapêl i godi arian ar gyfer prosiectau allan yn y wlad, rydym ni wedi cynhyrchu nwyddau y bydd eu helw’n mynd tuag at yr apêl. Byddant yn fodd i bobl gofio am y flwyddyn fawr… Read more »

Angen Pregethwyr Cynorthwyol

Posted on

Yn yr oes hon mae’r galw pennaf, wrth gwrs, am bobl sy’n ymateb i alwad Duw trwy wasanaethu Iesu Grist fel gweinidogion ordeiniedig. Ond wrth i fwy a mwy o eglwysi ganfod eu hunain heb weinidog, mae galw cynyddol am bregethwyr cynorthwyol i arwain oedfaon ar y Sul. Mae gan yr Annibynwyr gynllun sy’n darparu hyfforddiant… Read more »