Diwrnod Y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae aelodau Rhwydwaith Merched yr Annibynwyr yn cael eu hannog i gefnogi diwrnod y Rhuban Gwyn. Dydd Iau 22 Tachwedd yw’r diwrnod, ac mae’n ddigwyddiad byd-eang. Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar Ddiddymu Trais yn Erbyn Menywod, yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o atal trais yn erbyn menywod. Mae’n galw… Read more »

Y Pabi Gwyn

Posted on

Er bod gwisgo’r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae ei wreiddiau yn mynd yn ôl i’r blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y Lleng Brydeinig fel ffordd o gofio’r rhai a fu farw wrth ymladd yn y Rhyfel, ond o fewn ychydig… Read more »