Darpar-lywydd newydd

Posted on

Darpar-lywydd newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yw’r Parchg Beti-Wyn James, Caerfyrddin. Bydd yn dilyn y Parchg Jill-hailey Harries yn y cyfnod 2020-22.  Yn enedigol  o Glydach yng Nghwm Tawe, bu’n aelod o staff yr Undeb cyn graddio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, Aberystwyth, a’i hordeinio’n weinidog yn y Tabernacl, Y Barri ym 1994, cyn symud i Ofalaeth y Priordy, Cana a Bancyfelin yn 2002. Yn gefnogol i bob agwedd… Read more »

Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

Posted on

Cafodd y Parchg Dyfrig Rees ei ethol yn ddarpar Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn enedigol o Fancffosfelen, Sir Gaerfyrddin, mae’n weinidog yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn olynu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, a fydd yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Wrth sôn am y fraint aruchel, a’r… Read more »

Y Rhwydwaith Merched yn cefnogi Apêl yr Undeb

Posted on

Ddydd Sadwrn 12 Mai cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith Merched, y tro hwn yn yr Ysgoldy yn Llanuwchllyn. Dyma oedd cartref Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ddwy flynedd yn ôl ac roedd cyfleusterau modern yr Ysgoldy a chroeso twymgalon aelodau’r Hen Gapel yn werthfawr iawn. Y Parchedig Beti-Wyn James; cadeirydd y Rhwydwaith eleni oedd yn arwain… Read more »

Penderfyniad: Masnach Deg

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Nwyddau Masnach Deg             … Read more »

Penderfyniad: Hanes Cymru

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Dysgu hanes yn Ysgolion Cymru Ym mis Chwefror 2018… Read more »