Gwneud y Mwyaf o’r Pasg

Posted on

Dyma oedd yr ail sesiwn i Swyddog Cynnal ac Adnoddau’r Undeb, Casi Jones a Menna Machreth o Undeb Bedyddwyr Cymru ei drefnu. Y llynedd fe drefnwyd cyfarfod o’r enw Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig a’r bwriad oedd i archwilio’r cyfleuon sydd gan ein heglwysi i estyn allan yn ystod dau o brif wyliau’r flwyddyn. Cynhaliwyd… Read more »

Newyddion y Rhwydwaith Merched

Posted on

Bwriad y Rhwydwaith Merched yw cysylltu grwpiau sy’n cyfarfod o gwmpas y wlad â’i gilydd, gan rannu newyddion, adnoddau a syniadau. Er mwyn i’r Rhwydwaith weithio yn fwy effeithiol fe ofynnwyd i bob Cyfundeb benodi person cyswllt er mwyn iddynt dderbyn newyddion yn rheolaidd ac adrodd yn ôl i’r Rhwydwaith. Y gobaith yw y bydd… Read more »