Gwylnos Cynnau Cannwyll

Posted on

Eleni yn yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio, roedd ein meddyliau yn troi at Passcendale, sef un o frwydrau gwaethaf y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cannoedd o filoedd a gollodd eu bywydau yn Fflandrys, yn eu plith y bardd o gylch Trawsfynydd, Hedd Wyn. Efallai mai’r dewriona anghofir gennym yw’r rhai hynny a… Read more »

Ceurwyn Evans 1929-2017

Posted on

Blin gennym gofnodi marwolaeth un o gyn-lywyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, John Ceurwyn Evans o’r Wyddgrug, yn 87 oed. Fe ddaeth Mr Evans, oedd yn athro cerdd wedi ymddeol, i gadair yr Undeb yng Nghyfarfodydd Blynyddol Llanelli 1999. Ef, felly, oedd y Llywydd dros flwyddyn troad y mileniwm. Traddododd anerchiad ar y testun “Holwn ein hunain.”… Read more »