Y Cyngor a’i Adrannau

Posted on

ADRAN YR EGLWYSI A’U GWEINIDOGAETH Arweinyddion Mynegwyd gwerthfawrogiad o Gynllun yr Arweinyddion ond siom nad oes mwy o ferched yn cynnig eu hunain, gan eu bod yn y mwyafrif yn ein cynulleidfaoedd.  Mae angen cyhoeddusrwydd o’r newydd am y Cynllun.  Mae hefyd angen hysbybu’r gwahanol lwybrau y gellir eu dilyn gan y sawl sy’n dymuno… Read more »

Cyngor Yr Undeb a Catalunya

Posted on

  Yn sgil y digwyddiadau brawychus yng Nghatalunya, fe gytunodd Cyngor Undeb yr Annibynwyr, yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys (Sadwrn, Hydref 7), y dylid cysylltu ar frys â’r Archesgobion yn Barcelona ac yn Madrid, yn ogystal ag anfon neges at Lysgennad Sbaen ym Mhrydain. Dyma’r cynnig: “Wrth i lywodraeth ranbarthol Catalunya baratoi i ystyried… Read more »

Y Tabernacl: Hoff Addoldy Cymru

Posted on

Cafodd capel sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ei ddewis fel hoff addoldy Cymru yng nghystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd – Sacred Wales.’ Fe wnaeth dros 7,000 o bobl bleidleisio dros y Tabernacl, Treforys, Abertawe, adeilad ysblennydd cafodd yr enw ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth.’ Cyhoeddwyd y canlyniad gan y darlledwr Huw Edwards, Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, oedd yn… Read more »