Galwad am gyfraniadau

Posted on

  Mae 21 Medi yn Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol. Eleni mae’r Rhwydwaith Heddwch yn nodi’r diwrnod drwy wahodd cyfraniadau o bob math gan gyfundebau ac eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Gallai’r cyfraniadau fod ar ffurf gweddi syml, cerdd yn mynegu dyhead am heddwch, darn o gelf, casgliad o hoff adnodau am heddwch neu’n frawddeg syml. Bwriad… Read more »

Grantiau i eglwysi

Posted on

AT SYLW SWYDDOGION YR EGLWYSI Dyma wybodaeth am gynllun grantiau’r National Churches Trust. Y bwriad yw: Helpu i gynnal treftadaeth adeiladau eglwysig ac i wella eu gallu i wasanaethu cymunedau lleol. Hyrwyddo’r defnydd o adeiladau eglwysig ac ysbrydoli pawb mewn cymunedau lleol i’w gwerthfawrogi a’i mwynhau. Derbynnir ceisiadau ar hyn o bryd i’r rhaglen grantiau… Read more »