Yr Ymgyrch i ‘Normaleiddio’r’ Lluoedd Arfog

Posted on

Gan Guto Prys ap Gwynfor, Llywydd y Rhwydwaith Heddwch Bydd nifer ohonom wedi derbyn gwahoddiad fel yr un isod yn ystod dechrau mis Awst. Rhan o’r ymdrech i filitareiddio’n cymdeithas ac i normaleiddio’r lluoedd arfog ydyw. Fe gofiwch fod yna arian mawr wedi ei neilltuo gan Lywodraeth Llundain mewn ymdrech i gael y cadets i… Read more »