Ethol Hefin yn Leipzig

Posted on

Cafodd Dr Hefin Jones, aelod blaenllaw o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ei ethol yn aelod o Bwyllgor Gweinyddol corff sy’n cynrychioli 80 miliwn o Gristnogion ar draws y byd. Mae dros 225 o eglwysi ac undebau eglwysig yn perthyn i Gymundeb Eglwysi Diwygiedig y Byd. Dim ond 22 aelod sydd ar ei Bwyllgor Gweinyddol o… Read more »