Cydymdeimlo â Mwslemiaid

Posted on

Mae Llywydd Eglwysi Rhyddion Cymru, corff sy’n gweithredu ar ran naw enwad ac undeb eglwysig, wedi mynegi cydymdeimlad dwys gyda chymunedau Mwslemaidd gafodd eu heffeithio gan yr ymosodiad yn Finsbury Park, Llundain. “Hoffwn,  ar ran Cyngor Egwlysi Rhyddion Cymru, estyn ein cydymdeimlad cywiraf â Chymuned Fwslemaidd  Caerdydd a thu hwnt,  mewn unrhyw ffordd y maent… Read more »

Ffoaduriaid: datganiad diamwys

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi datgan, yn hollol eglur a diamwys, mai ein polisi, mewn gair a gweithred, yw dangos trugaredd a chariad at ffoaduriaid pob cyfle a gawn. Mewn trafodaeth emosiynol iawn ar brydiau, clywodd cynadleddwyr yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman bod eglwysi ac aelodau Annibynnol eisoes wedi dechrau darparu cartrefi ar… Read more »

Yn erbyn ffair arfau

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr wedi galw ar Gyngor Dinas Caerdydd i beidio â chefnogi ffair arfau yn y ddinas yn 2018. Os bydd y ffair arfau yn cael ei chynnal fis Mawrth nesa, bydd yr Annibynwyr yn gwrthdystio yn erbyn y digwyddiad. Yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman cytunwyd hefyd i alw ar bob… Read more »

Mynd i’r Afael â Theroristiaeth

Posted on

Dyma anerchiad gan lywydd y Rhwydwaith Heddwch, y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, a draddodwyd yng Nghapel Tegid, y Bala fis Mehefin 2017 yn dilyn terfysgaeth  yn ninasoedd Llundain a Manceinion. Mae’r ymateb i ddigwyddiadau yr wythnosau diwethaf yma wedi bod yn fêl ar fysedd y rheini sy’n cynllwynio gweithredoedd terroristaidd. Mae saethu’n farw y… Read more »

Cymorth i Atgyweirio Capeli

Posted on

Ydych chi’n bwriadu ymgymryd â phrosiect atgyweirio sylweddol? Ydych chi am wneud newidiadau er mwyn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’ch eglwys neu gapel? Ydych chi am adfywio treftadaeth eich eglwys? A yw eich cynulleidfa yn datblygu gweledigaeth ar gyfer ymgysylltu â’ch cymuned ehangach? Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, neu’r National Churches Trust yn cynnal… Read more »