Cynigion i’w cyflwyno yn y Cyfarfodydd Blynyddol

Posted on

Dyma’r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn mis Mehefin. 1. Ffair Arfau Caerdydd Nodwn gyda thristwch bod ffair arfau rhyfel wedi ei chynnal yng Nghaerdydd ar 28 Mawrth eleni. Rydym yn gresynu bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cefnogi’r fenter hon gan droi prifddinas ein gwlad yn farchnad i brynu… Read more »

Arolwg Addoldai Cymru

Posted on

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017 Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr am eich capel. Wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol, mae’r arolwg wedi ei anelu at bobl sy’n gofalu am eglwysi, capeli a thai cwrdd ledled Cymru. Bydd eich cyfranogiad yn ein helpu i nodi’r heriau presennol a’r rhai yn… Read more »