Ymateb i Erthygl 50

Posted on

Mewn ymateb i sbarduno Erthygl 50, mae Gweithgor sy’n cynrychioli eglwysi ac enwadau Cristnogol sy’n aelodau Cytûn wedi cyhoeddi rhestr o egwyddorion y credir ddylai fod yn sylfaen i safiad y DG yn ystod y trafodaethau sydd ar gychwyn. Maent yn cynnwys amddiffyn statws a hawliau plant ac ieuenctid, yr anabl a’r oedrannus. Mynnant barchu hawliau… Read more »

Gweddïau dros Llundain

Posted on

Dyma rai darlleniadau a chyfres o weddïau mewn ymateb i’r ymosodiad hwnnw yn Llundain ar 22 Mawrth. Mae modd eu defnyddio’n unigol neu fel cyfres. Gallwch wahodd y gynulleidfa i ymateb gyda’r geiriau mewn print bras. Cofiwch hefyd eu haddasu fel y gwelwch yn briodol. Cyd ddarllen Salm 46 1-11 (Caneuon Ffydd 970) neu Cyd-ddarllen… Read more »

Ffair Arfau Caerdydd

Posted on

Cafodd ffair arfau fawr sydd i’w chynnal yng Nghaerdydd cyn diwedd y mis hwn ei gwrthwynebu’n unfrydol gan Gwrdd Chwarter Ceredigion – sy’n fan cyfarfod bron i 60 o eglwysi Annibynnol.   Clywodd y cwrdd yng Nghapel Mair, Aberteifi, bod DPRTE (Defence Procurement, Research, Technology and Exportability) yn datgan y bydd cwmnïau mawr sy’n nodedig… Read more »

Ymlaen at y miliwn

Posted on

Mae gan yr Annibynwyr Cymraeg gyfraniad pwysig i’w wneud i’r gwaith o sicrhau bod miliwn o bobl yn siarad yr iaith erbyn y flwyddyn 2050, meddai Comisiynydd y Gymraeg. Wrth annerch Cyngor yr Undeb yng Ngregynog dywedodd Meri Huws bod cyfle gwych i ddefnyddio adnoddau a brwdfrydedd aelodau i gyflwyno’r iaith i bobl ddi-gymraeg mewn… Read more »

Penodiad Newydd

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn falch o gyhoeddi penodiad Elinor Wyn Reynolds, Caerfyrddin, yn Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd. Bydd yn gyfrifol am y Blwyddiadur, Dyma’r Undeb, amrywiol adroddiadau a chofnodion, a llenyddiaeth yr Undeb yn gyffredinol. At hynny bydd yn cydweithio’n agos gyda’r Ysgrifennydd Cyffredinol fel Cynorthwy-ydd i hybu gweithgarwch ac amrywiol brosiectau’r Undeb…. Read more »