300 mlwyddiant Williams Pantycelyn

Posted on

2017 – Blwyddyn o ddathlu  Mae 2017 yn flwyddyn arbennig a chanddi benblwyddi nodedig i’w cofio. Mae’r dathliad cyntaf ar ddechrau’r flwyddyn, ac yn ystod mis bach mi fyddwn yn cofio tri chan mlwyddiant yr emynydd William Williams Pantycelyn. Ganwyd Williams ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin ym 1717, ac fe ddaeth yn un o ffigurau… Read more »

Dathliadau 2018

Posted on

Mae’r cynllunio wedi cychwyn! Mae’n gyfnod o ddathliadau pwysig! Eleni, yn 2017, yr ydym yn dathlu 300 mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, 500 mlwyddiant dechrau’r Diwygiad Protestannaidd, 450 mlynedd ers cyhoeddi Testament Newydd William Salesbury, a phen-blwydd CWM (y Council for World Mission) yn 40 oed! Fe fydd yn un parti ar ôl y llall!… Read more »