Newyddion o Gyfundeb Llundain

Posted on

   Fel y Cyfundebau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ymatebodd Cyfundeb Llundain yntau i holiadur Arolwg y Cyfundebau pan anfonwyd ef atynt ar ddechrau 2015. Ar ddydd Sadwrn, 21 Ionawr 2017, aeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Geraint Tudur, a’r Dr Hefin Jones, Caerdydd, atynt i rannu’r hyn a ddarganfuwyd trwy’r holiadur, yn gyffredinol trwy Gymru,… Read more »

Hysbyseb Swydd – Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd

Posted on

  SWYDDOG CYHOEDDIADAU A CHYNORTHWY-YDD Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn Nhŷ John Penri, Abertawe. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg. Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan: Yr Ysgrifennydd Gweinyddol,… Read more »