Neges Flwyddyn Newydd

Posted on

RHEOLWYR PÊL-DROED SY’N METHU YN CAEL MILIYNAU, TRA BOD GWEITHWYR GOFAL YN BYW AR GYFLOGAU PITW Mae talu miliynau o bunnau i reolwyr pêl-droed sy’n cael y sac, tra bo gweithwyr hanfodol fel gofalwyr yn crafu byw ar gyflogau isel, yn adlewyrchiad truenus o werthodd cymdeithas. Dyna ddywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries, Is-lywydd Undeb yr Annibynwyr… Read more »

Grantiau cynnal a chadw

Posted on

Cyn i broblem fach fynd yn broblem fawr! Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi am helpu â gwaith cynnal a chadw brys trwy gynnig grantiau o £1,000-£2,500 tuag at waith cymharol fach sy’n costio rhwng £2,000 a £10,000. Gall unrhyw enwad Cristnogol ymgeisio – ond rhaid i’r adeilad fod yn un sydd wedi ei restru gan… Read more »