Addysgu’r wasg am grefydd

Posted on

Mae crefydd yn rym pwerus ym mywydau pobl yn unigol ac ar raddfa fydeang. Ond ydyw materion crefyddol yn cael sylw dyledus a theg gan y wasg a’r cyfryngau, sydd hefyd â grym mawr? Faint o anwybodaeth sydd am y sefyllfa grefyddol yng Nghymru a ledled y byd? Dyna’r math o gwestiynau a drafodwyd yn… Read more »

Hybu’r iaith yn ein capeli

Posted on

Yng Nghyngor yr Undeb yng Ngregynog, fe wnaeth Dr Geraint Tudur apêl ar i’r Undeb ail-gydio mewn ymgyrch a gychwynwyd gan yr Annibynwyr yn sgil cyhoeddi canlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011. Bryd hynny, cytunwyd i annog ac helpu’r eglwys leol i wneud defnydd o aelodaeth ac adeiladau i hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ei hardal. Cytunwyd… Read more »