Lansio’r Ffordd yn y de

Posted on

Er gwaetha’r tywydd gwlyb a garw, fe wnaeth bron i 100 o Annibynwyr o bob rhan o dde Cymru ymgynnull yng nghapel Bethania, Tymbl ger Llanelli ar gyfer lansio cynllun Y Ffordd yn y de. Roedd y cyflwyniad gan Dr Noel Davies (llun, isod) ac aelodau o staff yr Undeb, mewn geiriau a thrwy gyfrwng… Read more »

Her i’r eglwysi

Posted on

Mewn cyfnod pam fod tlodi ysbrydol yn amlygu ei hun mewn amryw o ffyrdd negyddol – o ddibyniaeth i gasineb hiliol – mae’n her i’r eglwysi i ymateb trwy wrando a thrafod. Dyna genhadaeth Cynnal – gwasanaeth cwnsela eglwysig sydd ar gael i glerigwyr, gweinidogion a’u teuluoedd ar draws Cymru. Bydd nifer o weinidogion a siaradwyr blaenllaw… Read more »

Lansiad ‘Y Ffordd’

Posted on

Y FFORDD I ADFYWIO FFYDD POBL CYMRU Cafodd cynllun cyffrous Undeb yr Annibynwyr i adnewyddu bywyd eglwysi a’r dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru ei lansio neithiwr yn y Capel Coffa, Cyffordd Llandudno. Bydd lansiad arall yn y de wythnos nesa. Mae’r Ffordd yn gynllun pedair blynedd sy’n annog trafodaeth ffres ac eang ar natur y ffydd… Read more »

Eglwysi Cymru a Brexit

Posted on

Yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Llanuwchllyn, mynegwyd pryder mawr am yr effaith y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ei gael ar gymdeithas. Derbyniwyd cynnig y Parchg Ddr Noel Davies, ar ran Adran Dinasyddiaeth Gristnogol yr Undeb, i wahodd eglwysi ar draws Cymru i ymuno ar fyrder i sefydlu Comisiwn cydenwadol a fyddai’n ymgeisio i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth… Read more »