Oedfa’r Llywydd Newydd

Posted on

Yn enedigol o Nantglyn, Sir Ddinbych, cafodd Glyn Williams ei fagu ar fferm a threuliodd ei yrfa ym myd amaeth. Bu’n gweithio gyda’r Bwrdd Marchnata Llaeth a chwmni Genus gan ymddeol ar ddiwedd y 1990au. Bu hefyd yn Ynad Heddwch ar fainc y Trallwng. Mae Glyn a’i wraig Dilys bellach yn byw yn Llandudno ac yn aelod… Read more »

Herio casineb ac ofn

Posted on

Fe ddywedwyd ac fe digwyddodd pethau chwerw yn ystod y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Ers y canlyniad, meddai’r Parchg Guto Prys ap Gwynfor wrth yr Undeb yn Llanuwchllyn, cafwyd cannoedd o enghreifftiau o bobl yn gweiddi sylwadau hiliol a ffiaidd ar bobl o liw croen neu o wledydd eraill yn y… Read more »

Galw am gomisiwn cydenwadol

Posted on

Gyda chysgod y refferendwm yn dal i fod yn drwm drosom, mae Undeb yr Annibynwyr yn mynd i wahodd eglwysi ar draws Cymru i ymuno ar fyrder i warchod hawliau dynol, heddwch cymdeithasol a gwerthoedd Cristnogol yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd. Clywodd y Cyfarfodydd Blynyddol yn Llanuwchllyn ger y Bala bod Cymru’n wynebu’r cyfnod mwyaf… Read more »