Baich ychwanegol i Ymddiriedolwyr

Posted on

Mae rhannau o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr eglwysi yng Nghymru, ac yng Nghymru yn unig, gan mai deddf Senedd Cymru yw hon yn hytrach na Senedd Llundain. Er hynny, mae’n gyfraith ac ni ellir osgoi ei gofynion heb wynebu canlyniadau. Gofynion y ddeddf Dywedir yn y ddeddf hon fod yn rhaid… Read more »

Sefydlu tri Gweinidog

Posted on

Roedd dydd Sadwrn y 14eg o Fai yn ddiwrnod i’w ddathlu, wrth i dri o Weinidogion yr Annibynwyr gael eu sefydlu mewn eglwysi newydd. Gydag un yn y gogledd, a dau yn y de-orllewin, roedd yn wir yn ddathliad cenedlaethol!   Cafodd y Parchg Glenys Jones ei sefydlu yn weinidog eglwys Soar, Nefyn. Eisoes, bu’n… Read more »

Myfyrdod ar gyfer y Pentecost

Posted on

    Parchg Robin Samuel, Swyddog Cynnal ac Adnoddau De Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg   Yn ddiweddar roedd y ferch-yng-nghyfraith yn gwneud trefniadau gyda ni i edrych ar ôl y plant. Ymateb Emily, ein hwyres saith oed, oedd, ‘Sounds like a plan to me! Now mummy, don’t change it!’ Go brin fod neb sydd wedi… Read more »