Neges ar gyfer y Pasg

Posted on

Er ei fod yn ddi-fai, dioddefodd Iesu Grist o ganlyniad i sefyllfa wleidyddol dreisgar, meddai un o swyddogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges ar gyfer y Pasg. “Teimlodd rym atgasedd, cafodd ei gyhuddo ar gam, ac fe’i hoeliwyd ar y groes fel gwrthryfelwr”, meddai Dr Fiona Gannon (yn y llun), sy’n Gadeirydd Cyngor yr… Read more »

Dim ymestyn oriau siopa’r Sul

Posted on

Cafodd methiant ymgais Llywodraeth Prydain i ymestyn oriau agor siopau mawr ar y Sul ei groesawi gan Lywydd Undeb yr Annibynwyr. Trechwyd y mesur yn San Steffan trwy fwyafrif o 31 pleidlais.  “Rwy’n llawenhau bod y mesur wedi methu, a bod yr oriau siopa ar y Sul i aros fel y maent nawr,” meddai’r Parchg… Read more »

Annibynnwr yn Fardd Cenedlaethol

Posted on

Yr ysgrifennwr, cyflwynydd, cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu, Ifor ap Glyn, fydd Bardd Cenedlaethol newydd Cymru. Yn enedigol o Lundain, mae’n byw yng Nghaernarfon lle mae’n aelod ffyddlon a gweithgar gyda’r Annibynwyr yng nghapel Salem. Bydd yn cychwyn yn y swydd, sy’n ddi-dâl, ym mis Mai, gan olynu Gillian Clarke a fu’n Fardd Cenedlaethol ers 2008…. Read more »