Neges Calan: Grym y Beibl

Posted on

Mewn oes pan fod carfannau eithafol a threisgar yn rhoi enw drwg i grefydd, mae credu mewn Duw cariadus yn dal i fod yn rhan allweddol o fywydau biliynau o bobl ar draws y byd. Dyna ddywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr yn ei Neges Calan.  “Nid yw rhyfel, casineb a’r awydd i ddial yn… Read more »

Iesu’r Ffoadur – Neges Nadolig

Posted on

Wrth i ni ddathlu’r Ŵyl dylem gofio am gyfnod Iesu fel ffoadur a chroesawu ffoaduriaid heddiw, meddai’r Parchg Ddr R. Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig. Dwy fil o flynyddoedd ers i deulu Iesu orfod ffoi i’r Aifft cyn i Herod ladd babanod Bethlehem, yn ôl Efengyl Mathew, mae ffoaduriaid o’r… Read more »

Syria – Adlais o Herod

Posted on

Mae rhyfel Syria yn adlais o’r hanes am Herod yn lladd y plant, meddai Cadeirydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn ôl y Parchg Guto Prys ap Gwynfor mae o leiaf 30,000 o blant eisoes wedi cael eu lladd yn yr ymladd. “Wrth i ni baratoi i ddathlu genedigaeth Tywysog Tangnefedd mae’n dorcalonnus fod Prydain… Read more »