Diwrnod Hanes yr Annibynwyr

Posted on

Dewch i glywed stori gyffrous un o’r Annibynwyr cynnar. Roedd William Erbery yn byw mewn cyfnod helbulus iawn. Cynhelir y Diwrnod yng nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, lle mae’r achos yn dyddio nôl bron i ddyddiau Erbery ei hun.

Prif Swyddog CWM yng Nghymru

Posted on

Bwriad CWM (Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang) yw helpu eglwysi i fod yn fwy gweithredol yn eu cymunedau, meddai’r Parchg Ddr Colin Cowan, Ysgrifennydd Cyffredinol y mudiad, wrth ymweld â Chymru. Wrth osod yr agenda tan 2019, dywedodd Dr Cowan mai’r nod yw meithrin cynulleidfaoedd sy’n gynnig gobaith a chymorth i’r rhai a gleisiwyd gan amgylchiadau bywyd; iddynt… Read more »