Llythyr at David Cameron

Posted on

Dyma lythyr anfonwyd gan y Parchg Hywel Wyn Richards at David Cameron, gyda chopiau i Jeremy Corbyn (Arweinydd yr Wrthblaid), Steven Crabb (Ysgrifennydd Cymru) ac eraill. Annwyl Brif Weinidog, Rwy’n ysgrifennu fel Cadeirydd Pwyllgor Dinasyddiaeth Gristnogol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Tra’n cymeradwo penderfyniad eich llywodraeth i dderbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pum mlynedd nesaf,… Read more »

Oedfa 70 Cymorth Cristnogol

Posted on

 DATHLU 70fed CYMORTH CRISTNOGOL EGLWYS GADEIRIOL ABERHONDDU DYDD SADWRN 26 MEDI am 2.30 PREGETHU: Y GWIR BARCHEDIG ROWAN WILLIAMS Bydd lluniaeth ysgafn yn dilyn y gwasanaeth. CROESO CYNNES I BAWB Mae 2015 yn nodi 70 mlynedd ers sefydlu Cymorth Cristnogol gan Gyngor Eglwysi Prydain ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, yn wreiddiol fel ymateb yr… Read more »

Apêl Ffoaduriaid Cymorth Cristnogol

Posted on

CYMORTH CRISTNOGOL YN LANSIO APÊL ARGYFWNG FFOADURIAID Heddiw mae Cymorth Cristnogol yn lansio apêl i leddfu dioddefaint ffoaduriaid yn Ewrop, ac i helpu’r cyrff yn y Dwyrain Canol sy’n cynnig cymorth brys i’r rhai orfodwyd i adael eu cartrefi gan y gwrthdaro yn Syria. Wrth gydnabod bod angen ateb gwleidyddol i’r argyfwng hefyd, mae’n gofyn i… Read more »

Dangoswch arswyd rhyfel – Llywydd

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a chyn-ddarlledwr gyda’r BBC, yn dweud y dylid dangos delweddau mwy graffig o ryfel a’i effeithiau yn y wasg a’r cyfryngau, er mwyn i’r cyhoedd weld canlyniadau arswydus gweithredu milwrol a’i gost ddynol.  “Mae’r darlun dirdynnol o gorff y bachgen bach Aylan Kurdi wedi’i olchi i’r lan ar draeth yn… Read more »