Swyddog Newydd yr Undeb

Posted on

Mae’r Undeb wedi penodi’r Parchg Robin Wyn Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn Swyddog Cyswllt ac Adnoddau yn Ne Cymru. Wedi ei hyfforddi yng Ngholeg Bala-Bangor a Choleg Prifysgol Bangor, bu Robin yn weinidog gyda’r Annibynwyr yn yng Nghapel y Graig, Trelech (1977-), a Phen-y-bont (1981-), a Ffynnon Bedr (1984-91). Symudodd i’r Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr… Read more »

Undeb Nant Gwrtheyrn

Posted on

Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, Gwynedd ar Orffennaf 2-4. Llywyddwyd y gweithgareddau gan Lywydd yr Undeb, y Parchg Ddr R. Alun Evans, a chroesawyd y cynadleddwyr i’r Nant gan blant Ysgol Sul Soar Nefyn, Côr Chwilog, Gwenan Gibbard ac Alun Ffred Jones AC. Cyflwynwyd y ddau fyfyrdod ar ddechrau gweithgareddau’r… Read more »

Heddwch ar ben agenda’r Undeb

Posted on

Mewn byd o drais a therfysg, roedd yr angen i sefyll dros heddwch yn thema gref yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn. Wrth drafod dyfodol Trident, cytunodd y gynhadledd y dylid:   Gwrthwynebu bwriad cynlluniau llywodraeth San Steffan i adnewyddu system arfau niwclear Trident; Pwysleisio’r gwell defnydd y gellid gwneud o’r arian pan… Read more »

Cefnogi Boicot o Nwyddau Israel

Posted on

Cafwyd trafodaeth fywiog yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn am y syniad o ymwrthod â phrynu nwyddau o Israel, a hynny er mwyn dwyn pwysau ar y wlad honno i drin y Palesteniaid yn deg. Pleidleisiodd y gynhadledd yn unfrydol o blaid Penderfyniad i gefnogi boicot o’r fath. Cyflwyniad y Penderfyniad gan y… Read more »