Cefnogi Myfyrwyr Pantycelyn

Posted on

Mae gweinidogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn eu Hysgol Haf yng Nghaerfyrddin ar 16 Mehefin 2015, yn unfrydol yn anfon cyfarchiad at y myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn protestio yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn galw ar i Gyngor Prifysgol Aberystwyth i roi ystyriaeth ddwys i’w pryderon am warchod y gymuned breswyl Gymraeg… Read more »