Adnodd milwrol mewn ysgolion

Posted on

Mae Cyngor Undeb yr Annibynwyr yn galw ar y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i wahardd deunydd sy’n hybu rôl y lluoedd arfog a hanes milwrol Prydain yn ysgolion Cymru. Mae’r Cyngor o’r farn fod y pecyn adnoddau, sy’n cynnwys rhagair gan y Prif Weinidog David Cameron, yn torri Deddf Addysg 1996 (Adran 406) – sy’n… Read more »

Llywydd yr Undeb yn Llywydd y Brifwyl!

Posted on

Y Parchg Ddr R Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, fydd Llywydd yr Ŵyl, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni. Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn ystod wythnos y Brifwyl ym Meifod,1-8 Awst. Yn wyneb a llais cyfarwydd i genedlaethau o Gymry, fe’i magwyd yn Llanbrynmair gan dderbyn ei addysg yn Nyffryn… Read more »

Adroddiadau o Gregynog

Posted on

Dyma grynodeb o’r trafod a fu yng Ngregynog 13-14 Mawrth gan aelodau’r pedair Adran sy’n perthyn i Gyngor Undeb yr Annibynwyr. ADRAN DINASYDDIAETH GRISTNOGOL Derbyniwyd ymateb gan 10 Aelod Seneddol i e-bost yr Adran yn galw am gefnogaeth i’r cynnig Seneddol yn galw ar lywodraeth y DU i gydnabod gwladwriaeth Palestina. Roedd pob un, arwahan… Read more »

Disgyblion Cymru’n Colli Cyfle

Posted on

Ar adeg pan fod materion crefyddol yn hawlio penawdau’r newyddion, mae’n siom nad yw miloedd o ddisgyblion ysgolion Cymru yn cael cyfle i ddilyn cyrsiau mewn Addysg Grefyddol , meddai Cyngor Undeb yr Annibynwyr. Yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys fe wnaeth y Cyngor alw ar bob ysgol uwchradd yng Nghymru i ddarparu Astudiaethau Crefyddol… Read more »

Lansio Rhwydwaith Merched

Posted on

Dydd Sadwrn,18 Ebrill: Lansio Rhwydwaith Merched Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth 11.00-3.30.  Pwyslais y mudiad newydd fydd Addysgu, Ymgyrch a Gwasanaethu, gan obeithio y bydd yn ymledu i’r eglwysi ymhob rhan o’r wlad. Mae gwahoddiad i bob Cyfundeb i anfon pedair cynrychiolydd i’r lansiad – sef llond car o bobl. Byddai… Read more »