2015: Her i Gristnogion Cymru

Posted on

Wrth i Gymru wynebu blwyddyn arall o galedi a thoriadau llym mewn gwasanaethau ar gyfer yr henoed a’r bregus, bydd yr heriau i elusennau ac eglwysi yn rhai sylweddol, meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn Neges Flwyddyn Newydd, aeth allan i’r wasg a’r cyfryngau. GT 2014

“Rhaid peidio anghofio bod Cymru yn un o wledydd tlotaf Ewrop. Yn ôl Achub y Plant, mae tua 200,000 o blant – un o bob tri – yn byw mewn tlodi. Mae nifer fawr o deuluoedd yn wynebu caledi yn ddyddiol, yn enwedig yr henoed. Gyda chynghorau lleol Cymru yn wynebu toriad o bron i £150m. yn y grant a ddaw gan y llywodraeth, mae’n siŵr y bydd gwasanaethau plant a gofal cymdeithasol i’r henoed a’r methedig yn cael eu torri. Bydd cau canolfannau dydd a chwtogi ar wasanaethau pryd-ar-glud yn gwneud unigrwydd yn fwy fyth o broblem i lawer o bobl oedrannus.

“Er mai gwlad gymharol dlawd fu Cymru erioed yn faterol, mae gennym dreftadaeth ysbrydol sydd mor gyfoethog â’r un wlad arall yn y byd. Rwy’n galw ar ein heglwysi i dynnu nerth o’r dreftadaeth yna, i edrych o gwmpas ac i helpu pobl sydd mewn caledi. Treuliodd Iesu lawer o’i amser yn y byd hwn yn cadw cwmni i’r sâl a’r tlawd. Yn 2015, bydd hyd yn oed mwy o angen a chyfle i ni i ddilyn ei esiampl yn ein cymunedau eu hunain, “meddai Dr Tudur.