2015: Her i Gristnogion Cymru

Posted on

Wrth i Gymru wynebu blwyddyn arall o galedi a thoriadau llym mewn gwasanaethau ar gyfer yr henoed a’r bregus, bydd yr heriau i elusennau ac eglwysi yn rhai sylweddol, meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn Neges Flwyddyn Newydd, aeth allan i’r wasg a’r cyfryngau.  “Rhaid peidio anghofio bod Cymru yn un… Read more »

Neges Nadolig y Llywydd

Posted on

Yn ôl Age Concern, mae miliwn o bobl ym Mhrydain heb siarad â neb ers mis. Dyna ffaith frawychus. Bydd nifer fawr o henoed yn arswydo gweld y Nadolig yn dod am eu bod yn gweld pobl eraill yn dathlu, a hwythau’n wynebu treulio’r Ŵyl ar eu pen eu hunain. Ond mae modd i bawb… Read more »

Ymwelydd o Haiti yng Nghymru

Posted on

Mae Apêl Undeb yr Annibynwyr tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Haiti wedi codi tua £180,000. Mae bron pedair blynedd cyn y ddaeargryn fawr – 12 Ionawr, 2010. Lladdwyd tua 150,000 o bobl a dinistriwyd chwarter miliwn o adeiladau – a hyn yn y wlad dlotaf yn y byd gorllewinol. Roedd Prospery Raymond, Rheolwr Cymorth Cristnogol… Read more »

Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Posted on

 Dwy fil o flynyddoedd ers geni Duw i’r byd yn llety’r anifail, mae llawer o famau Kenya yn dal i orfod geni eu plant mewn amgylchiadau tlawd a pheryglus. Mae 40,000 o fabanod yn marw oherwydd diffyg gofal meddygol.  Mae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol tuag at ariannu prosiectau iechyd mam a phlentyn yn Kenya. Bydd… Read more »