Swyddogion y Cyngor a’i Adrannau

Dr Fiona Gannon 2014

Y Dr Fiona Gannon yw Cadeirydd presennol Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Etholwyd hi yn 2011, a’i hail-ethol yn 2014. Daw ei thymor i ben yn 2017.


 Adran Dinasyddiaeth Gristnogol

Hywel Wyn Richards 08-2011 B 150   Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Hywel Wyn Richards, Pen-y-bont ar Ogwr

Jeff Williams 2014   Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Jeff Williams, Aberhonddu


Adran Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd-eang

Dyfrig Rees B 07-2011 150   Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Dyfrig Rees, Pen-y-bont ar Ogwr

GT 2014 150

 

 

Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Ddr Geraint Tudur, Tŷ John Penri

 


Adran Gweinidogaeth a’r Eglwysi

DSC_5374 150   Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Carys-Ann Morris-Lewis

Gwyndaf Richards 06-07 150

 

 

Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Gwyndaf Richards, Llangadfan, Y Trallwng

 


 Adran Tystiolaeth Gristnogol

DSC_1545 150

 

 

Cadeirydd yr Adran: Mr Ifan Alun Puw, Llanuwchllyn

 

DSC_5550 150

 

 

Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Carwyn Siddall, Llanuwchllyn