300 mlwyddiant Williams Pantycelyn

Posted on

2017 – Blwyddyn o ddathlu  Mae 2017 yn flwyddyn arbennig a chanddi benblwyddi nodedig i’w cofio. Mae’r dathliad cyntaf ar ddechrau’r flwyddyn, ac yn ystod mis bach mi fyddwn yn cofio tri chan mlwyddiant yr emynydd William Williams Pantycelyn. Ganwyd Williams ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin ym 1717, ac fe ddaeth yn un o ffigurau… Read more »

Dathliadau 2018

Posted on

Mae’r cynllunio wedi cychwyn! Mae’n gyfnod o ddathliadau pwysig! Eleni, yn 2017, yr ydym yn dathlu 300 mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, 500 mlwyddiant dechrau’r Diwygiad Protestannaidd, 450 mlynedd ers cyhoeddi Testament Newydd William Salesbury, a phen-blwydd CWM (y Council for World Mission) yn 40 oed! Fe fydd yn un parti ar ôl y llall!… Read more »

Newyddion o Gyfundeb Llundain

Posted on

   Fel y Cyfundebau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ymatebodd Cyfundeb Llundain yntau i holiadur Arolwg y Cyfundebau pan anfonwyd ef atynt ar ddechrau 2015. Ar ddydd Sadwrn, 21 Ionawr 2017, aeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Geraint Tudur, a’r Dr Hefin Jones, Caerdydd, atynt i rannu’r hyn a ddarganfuwyd trwy’r holiadur, yn gyffredinol trwy Gymru,… Read more »

Hysbyseb Swydd – Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd

Posted on

  SWYDDOG CYHOEDDIADAU A CHYNORTHWY-YDD Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn Nhŷ John Penri, Abertawe. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg. Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan: Yr Ysgrifennydd Gweinyddol,… Read more »

Neges Flwyddyn Newydd

Posted on

RHEOLWYR PÊL-DROED SY’N METHU YN CAEL MILIYNAU, TRA BOD GWEITHWYR GOFAL YN BYW AR GYFLOGAU PITW Mae talu miliynau o bunnau i reolwyr pêl-droed sy’n cael y sac, tra bo gweithwyr hanfodol fel gofalwyr yn crafu byw ar gyflogau isel, yn adlewyrchiad truenus o werthodd cymdeithas. Dyna ddywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries, Is-lywydd Undeb yr Annibynwyr… Read more »