rhwydwaith heddwch colomen
Ydych chi’n poeni am yr holl ryfela sy’n ein byd? Ydych chi’n credu bod angen mwy o ymgyrchu dros heddwch ar lefel leol? Amcan y Rhwydwaith Heddwch yw annog unigolion, eglwysi a chyfundebau ar hyd a lled y wlad i weithredu, a lledaenu neges heddwch a chymod.

Cadeirydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr yw y Parchg Guto Prys ap Gwynfor.

“Ein dyletswydd yw cyhoeddi neges yr Efengyl i fyd sy’n mynd yn fwyfwy peryglus,” meddai Guto. “Nid yw’r eglwysi’n ddigon ymwybodol o’r angen i weithredu dros heddwch. Mae angen pregethu mwy ar hyn. Tangnefedd, cariad a chyfiawnder yw hanfodion y ffydd Gristnogol.”

Er mwyn ymuno â’r Rhwydwaith, neu rannu newyddion a gweithgareddau ag aelodau eraill, cysylltwch â rhodri@annibynwyr.cymru