Dyddiadur 2017

 

calendr

 

28 Ebrill: Y dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno Penderfyniadau ar gyfer y Cyfarfodydd Blynyddol

29 Mai: Dydd John Penri

4 Mehefin: Y Sulgwyn

15-17 Mehefin: Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb, Rhydaman

26-28 Mehefin: Ysgol Haf y Gweinidogion

6-12 Gorffennaf: Cynhadledd Annibynwyr y Byd, Cape Town

5-12 Awst: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn

21 Medi: Diwrnod Rhyngwladol dros Heddwch

6-7 Hydref: Cyngor yr Undeb yn cyfarfod yng Ngregynog

9 Tachwedd Pwyllgor Staffio

11 Tachwedd: Pwyllgor Buddsoddion

22 Tachwedd: Pwyllgor Gweinyddol ??

25 Rhagfyr: Dydd Nadolig