Dyddiadur 2017

 

calendr

 

27 Chwefror: Panel y Rhaglen Datblygu yn cyfarfod yn Noddfa, Bow Street

1 Mawrth:Dydd Gweddi dros Gymru

10-11 Mawrth: Cyngor yr Undeb yn cyfarfod yng Ngregynog

15 Mawrth: Cyfarfod y Pwyllgor Staffio

4 Ebrill: Y Pwyllgor Gweinyddol, Llanbadarn

9 Ebrill: Sul y Blodau

14 Ebrill: Dydd Gwener y Groglith

16 Ebrill: Sul y Pasg

28 Ebrill: Y dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno Penderfyniadau ar gyfer y Cyfarfodydd Blynyddol

29 Mai: Dydd John Penri

4 Mehefin: Y Sulgwyn

15-17 Mehefin: Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb, Rhydaman

19-21 Mehefin: Ysgol Haf y Gweinidogion

6-12 Gorffennaf: Cynhadledd Annibynwyr y Byd, Cape Town

5-12 Awst: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn

21 Medi: Diwrnod Rhyngwladol dros Heddwch

6-7 Hydref: Cyngor yr Undeb yn cyfarfod yng Ngregynog

9 Tachwedd Pwyllgor Staffio

11 Tachwedd: Pwyllgor Buddsoddion

22 Tachwedd: Pwyllgor Gweinyddol ??

25 Rhagfyr: Dydd Nadolig