Adnoddau ar lein!

Bu cryn alw dros y blynyddoedd diwethaf am roi adnoddau y gallai eglwysi ac unigolion eu defnyddio ar lein. Yn ystod y misoedd nesaf mi fydd astudiaethau, gwasanaethau a myfyrdodau yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.  Isod, fe welwch linc i’r oedfaon a’r myfyrdodau ar ffurf pamffled, PDF a Powerpoint.  Ewch ati i’w darllen a’u defnyddio!


Oedfa Y Ffordd

Oedfa Y Ffordd


Gwasanaeth Ffoaduriaid

Gwasanaeth Ffoaduriaid

Trefn Gwasanaeth Cymun Ffoaduriaid

Emyn Crist y Ffoadur


screen-shot-2016-10-05-at-09-52-03

oedfa penwythnos y gannwyll

penwythnos-y-gannwyll powerpoint

Er mwyn derbyn copi o’r gân “Golau i’r Nos”, a  ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer yr Oedfa gan Tecwyn Ifan, cysylltwch â beti.wyn@icloud.com


beibl byw

 

 

 

Beibl Byw Powerpoint

Dathlu Blwyddyn y Beibl Byw