Adnoddau ar lein!

Bu cryn alw dros y blynyddoedd diwethaf am roi adnoddau y gallai eglwysi ac unigolion eu defnyddio ar lein. Yn ystod y misoedd nesaf mi fydd astudiaethau, gwasanaethau a myfyrdodau yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.  Isod, fe welwch linc i’r oedfaon a’r myfyrdodau ar ffurf pamffled, PDF a Powerpoint.  Ewch ati i’w darllen a’u defnyddio!

Cofier bod adnoddau sain i’w cael ar lein hefyd. Bydd y casgliad hwn yn tyfu wrth i amrywiol ddigwyddiadau gael eu cynnal. Ewch i wefan mixcloud i wrando ar y casgliad.


Gwasanaeth Blwyddyn Byw’r Beibl

 

 

 

Mae eleni yn flwyddyn Byw y Beibl, a gellir lawrlwytho gwasanaeth cyfan i’w ddefnyddio mewn oedfa neu gyda grwpiau bychan fan hyn.


Oedfaon y Groglith a’r Pasg


 

 

 

Gwasanaeth wedi ei baratoi yn arbennig ar gyfer dydd Gwener y Groglith, gan Swyddog Adnoddau’r Gogledd, y Parchg. Casi Jones.  Gellir lawrlwytho’r gwasanaeth yma

Dyma fyfyrdod a gweddïau wedi eu paratoi gan Swyddog Adnoddau’r Undeb, y Parchg. Robin Samuel yn arbennig ar gyfer Sul y Pasg.  Gellir lawrlwytho fersiwn PDF o’r myfyrdod yma


Gweddïau a darlleniadau

Dyma rai darlleniadau a chyfres o weddïau i’w defnyddio pan fo amrywiol fathau o ymosodiadau yn digwydd yn ein byd. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ddogfen.


Oedfaon Ddathlu William Williams, Pantycelyn

Oedfa Ddathlu Pantycelyn

PowerPoint Oedfa Ddathlu Pantycelyn

Gyda diolch i’r Parchg. Alun Tudur am rannu’r adnodd hwn.


Gwasanaeth ”Calon ar Dân’ Dathlu William Williams Pantycelyn’, gan y Parchg. Casi Jones (Swyddog Cyswllt ac Adnoddau y Gogledd)


Oedfa Y Ffordd

Oedfa Y Ffordd


Gwasanaeth sy’n Cofio Ffoaduriaid

Gwasanaeth Ffoaduriaid

Trefn Gwasanaeth Cymun Ffoaduriaid

Emyn Crist y Ffoadur


Oedfa Penwythnos Y Gannwyll

screen-shot-2016-10-05-at-09-52-03

oedfa penwythnos y gannwyll

penwythnos-y-gannwyll powerpoint

Er mwyn derbyn copi o’r gân “Golau i’r Nos”, a  ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer yr Oedfa gan Tecwyn Ifan, cysylltwch â beti.wyn@icloud.com


Dathlu Blwyddyn y Beibl Byw

beibl byw

 

 

 

Beibl Byw Powerpoint

Dathlu Blwyddyn y Beibl Byw