Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Beibl,net 2 300

Beibl.net

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn cynnig un copi o Beibl.net yn rhad ac am ddim i unrhyw eglwys Annibynnol sy’n perthyn i’r Undeb ac yn dymuno derbyn copi.

Dylai swyddogion eglwysi ffonio Tŷ John Penri

CYN 1 RHAGFYR 2015 i osod eu harcheb.

Y rhif yw: 01792-795888

Caniatewch hyd at 28 diwrnod i’ch copi gyrraedd.

_______________


Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.