Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Cwpan Denman 2016

Cystadlaethau’r Ysgolion Sul 2016

Cwpan Denman: Rhodd Cyfundeb Lerpwl

Cywaith gweledol (poster, ffotograff, llun neu waith celf arall yn mesur dim mwy na 4×3 troedfedd) ar y thema, ‘Beibl i Bawb o Bobl y Byd’

Tlysau Cyfundeb Lerpwl

Cystadlaethau siarad cyhoeddus i oed Blwyddyn 7-9 a 10-13.

Testun: Eglwys Crist y Ffoadur’

Y cywaith ac/neu enwau’r cystadleuwyr ar gyfer y siarad cyhoeddus i gyrraedd Tŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe, Abertawe, SA7 0AJ, erbyn dydd Gwener, 27 Mai, os gwelwch yn dda

__________________________

Fideos Etholiadol Cytûn

Mae Cytûn wedi paratoi cyfres fer o fideos etholiadol sy’n tynnu sylw pobl at y cwestiynau pwysig i’w gofyn i ymgeiswyr. Gellir eu gweld yma: http://www.cytun.org.uk/etholiadau2016/fideos.html

 ______

Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.