Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Perthyn yr Undeb a’r eglwysi i’r traddodiad Diwygiedig a’u prif nodweddion yw eu bod yn Drindodaidd, yn bedyddio babanod yn ogystal ag oedolion, yn gynulleidfaol o ran eu trefn eglwysig, ac yn ystyried y Beibl fel unig reol ffydd a buchedd.

O fewn y traddodiad Annibynnol a Chynulleidfaol ystyrir pob eglwys unigol yn uniongyrchol atebol i Iesu Grist fel ei Harglwydd. Oherwydd hynny, erys yr awdurdod ym mhob penderfyniad gyda’r gynulleidfa o aelodau cyflawn, ac ni all unrhyw gorff allanol orfodi eglwys i weithredu’n groes i’w dymuniad.

Er yn annibynnol o ran eu hatebolrwydd, eglwysi mewn cymdeithas ag eglwysi eraill yw eglwysi Annibynnol Cymru. Nid yw bod yn Annibynnol yn golygu bod yn ynysig.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.