Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

 Diweddariad 5 Chwefror 2016

Y mae trafferthion sustem e-bost Tŷ John Penri yn graddol gael eu datrys!

Datblygodd diffyg yn yr offer ar 21 Rhagfyr 2015 ac ni dderbyniodd y staff unrhyw negeseuon rhwng y dyddiad hwnnw a diwedd mis Ionawr 2016.

Erbyn hyn, mae’r cyfeiriadau personol yn weithredol (geraint@annibynwyr.org, ann@annibynwyr.org, &c) ond nid yw undeb@annibynwyr.org wedi ei adfer eto.

Tan i hynny ddigwydd, byddwn yn dal i ddefnyddio annibynwyr@gmail.com

Diolch i bawb am eu hamynedd yn y mater hwn.

Daw’r cyfan yn ôl i drefn cyn bo hir!

 ______

Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.