Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

I’w cael o Dŷ John Penri!

CD dwbl yn cynnwys 50 o emyn-donau, a llawlyfr yn rhestru’r emynau Cymraeg a Saesneg y gellir eu canu arnynt.

Pris: £16.00 (+p&p)

Ffoniwch 01792-795888 i gael y manylion.

Poster 50 emyn i'r we

Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.