Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

‘Diwrnod Bach i’r Brenin Mawr’, 4 Gorffennaf 2015,

yn Nant Gwrtheyrn

 (Fydd dim angen i neb boeni am yrru car i lawr i Nant Gwrtheyrn!

Bydd Bws Gwennol yno i chi!)

Logo 2012

 

Ar ddydd Sadwrn, 4 Gorffennaf, bydd ‘Diwrnod Bach i’r Brenin Mawr‘ yn cael ei gynnal yn Nant Gwrtheyrn, a rhywbeth at ddant pawb o bob oed yno!

Nodwch y dyddiad! Trefnwch fws! Dewch a llond car, dewch ar feic, dewch mewn cwch, neu cerddwch yno os ydych yn byw yn lleol! Bydd yn ddiwrnod i’w gofio!

 ________________________________________

 

Sleid - Cyfarfodydd Blynyddol 2015 C

Cyfarfodydd Blynyddol, 2-4 Gorffennaf 2015

Nant Gwrtheyrn, Llŷn ac Eifionydd

 

 ________________________________________


Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.