Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Hysbyseb

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

SWYDDOG HYRWYDDO A CHYFATHREBU  

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg  yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i hyrwyddo a datblygu rhwydweithiau a gweithgareddau’r Undeb.

Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, sy’n meddu ar drwydded yrru lawn, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg.

Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd,amodau gwaith a chyflog,a ffurflen gais gan:
Yr Ysgrifennydd Gweinyddol, Tŷ John Penri,
5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon,
Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ
Ffôn: 01792-795888
e-bost: ann@annibynwyr.org

Croesawn geisiadau gan rai fydd â diddordeb mewn gweithio’n rhan amser, gweithio oriau hyblyg, neu mewn rhannu swydd.

Dyddiad cau: 28 Hydref 2015

Cynhelir y cyfweliadau ar 16 Tachwedd 2015

_______________


Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.