Croeso i wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

DSC_2398a 300DSC_2345a 300Cynhelir Cyfarfodydd Blynyddol 2016

yn Llanuwchllyn,

30 Mehefin – 2 Gorffennaf

Cynhelir y cynadleddau yn yr Ysgoldy yn y pentref

a’r cyfarfodydd gyda’r nos yn yr Hen Gapel

 ______

 Mae dros 400 o eglwysi Annibynnol yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, gyda’r rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

 

Logo'rUndeb-glas

Yn ogystal â chyhoeddi’r Efengyl a thystio i fawredd a gogoniant Iesu Grist ers dyddiau ei sefydlu ym 1871, mae’r Undeb yn gyson yn cyhoeddi safbwyntiau radical ac yn cynnal ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol, moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol.

Tasg yr Undeb yw darparu a chynghori ac ysbrydoli, a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl eu dymuniad.